Trygg framtid i samarbete med Säkerhetsakademien.

HVB –
SuperHjälten

För barn 9-12 år.

Målsättningen är att barnet på HVB Superhjälten ska få möjlighet att utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir meningsfull, hanterbar och begriplig.

Målgrupp

Pojkar 9-12 år

Pojkar 9-12 år med komplex psykosocial – och/eller beteendeproblematik som påverkar vardagen negativt. Som en del av barnets problematik kan det finnas Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan bidra till att barnet får en negativ utveckling inom många delar av livet.

HVB SuperHjälten

På HVB Superhjälten finns erfaren och utbildad personal med bakgrund från bl.a. psykatri, skola och HVB. Det finns språkkompetens inom ryska, dari, arabiska, engelska, somaliska och spanska. Det är minst två personal dygnet runt.

Målsättningen är att barnet på HVB Superhjälten ska få möjlighet att utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir meningsfull, hanterbar och begriplig. Under barnets placering delas tiden in i tre olika faser; Analysperiod, Beteendeträningsperiod och Utsluss.

Samarbete med skola och andra viktiga aktörer.

Resurser

Resurser inom HVB Superhjälten

  • ART- tränare
  • Psykiatrisjuksköterska
  • Läkare
  • Handledare
  • Psykoterapeut
  • Familjebehandlare med specialitet inom neuropsykiatri

Familjearbete

Det finns möjlighet till ett behovsanpassat familjearbete som kan pågå parallellt med barnets placering med syfte att öka möjligheten till en fortsatt gynnsam utveckling när barnet sedan återgår till sin hemmiljö. Barnets föräldrar har därmed möjlighet att delta i behandlingen.

Familjebehandlarna har lång erfarenhet av familjearbete och har arbetat i många år inom Barn- och ungdomspsykiatri och privat verksamhet med Neuropsykiatri som specialitet.

Kontakta oss

Telefon: 070 – 95 91 476 │ Villberga-Backa 15, 74951 Grillby